זכאי חוק

 

מעונות: תינוקות שעברו בוועדת זכאות במשרד הרווחה

בגן ובבית הספר: זכאות להשמה במסגרת חינוך מיוחד עם אפיון לקות עיקרית 59.