זכאי חוק

  • מעונות: תינוקות שעברו בוועדת זכאות במשרד הרווחה
  • בגן ובבית הספר: זכאות להשמה במסגרת חינוך מיוחד עם אפיון לקות עיקרית 59.

תהליך רישום