זכאי חוק

מעונות: תינוקות שעברו בוועדת זכאות במשרד הרווחה

בגן ובבית הספר: זכאות להשמה במסגרת חינוך מיוחד עם אפיון לקות עיקרית 59.

מעונות

לרישום יש לפנות ללשכת הרווחה.

ללשכה המתאימה לאזור מגורך לחץ כאן.

יש להשלים את הטופס המקוון.

צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

גנים

לרישום יש לפנות לעירייה או למועצה המקומית לצורך וועדת השמה.

מידע אודות הפנייה לוועדת השמה והמסמכים הנדרשים לחץ כאן.

יש להשלים את הטפס המקוון

צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

בית הספר

מילוי הטופס המקוון ויצירת קשר.

מייל meshischool@bezeqint.net  

טל:02-5312900

תהליך רישום מעונות

לרישום יש לפנות ללשכת הרווחה.

ללשכה המתאימה לאזור מגורך לחץ כאן.

יש להשלים את הטופס המקוון

לחילופין צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

תהליך רישום גנים

לרישום יש לפנות לעירייה או למועצה המקומית לצורך וועדת השמה.

מידע אודות הפנייה לוועדת השמה והמסמכים הנדרשים לחץ כאן.

יש להשלים את הטופס המקוון

לחילופין צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

תהליך רישום בית הספר

יש להשלים את הטופס המקוון

יצירת קשר:
מייל meshischool@bezeqint.net
טל:02-5312900

טופס מקוון