זכאי חוק

מעונות: תינוקות שעברו בוועדת זכאות במשרד הרווחה

בגן ובבית הספר: זכאות להשמה במסגרת חינוך מיוחד עם אפיון לקות עיקרית 59.

מעונות

לרישום יש לפנות ללשכת הרווחה.

ללשכה המתאימה לאזור מגורך לחץ כאן.

יש להשלים את הטופס המקוון.

צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

גנים

לרישום יש לפנות לעירייה או למועצה המקומית לצורך וועדת השמה.

מידע אודות הפנייה לוועדת השמה והמסמכים הנדרשים לחץ כאן.

יש להשלים את הטפס המקוון

צור קשר: meshibezeqint@neto.net

טלפון: 02-5401403

בית הספר

מילוי הטופס המקוון ויצירת קשר.

מייל meshischool@bezeqint.net  

טל:02-5312900

טופס מקוון