טיפולי חוץ לבוגרי מש"י

גם בוגרי מש"י המשולבים באופן מלא בבתי ספר זוכים לעזרה באמצעות תכניות טיפוליות המשפרות ומסייעות בהליך שיקומם.
בין היתר נהנים הבוגרים מאימון וטיפול בחדר כושר, השתתפות בקבוצות ריפוי בעיסוק וטיפולים בטכנולוגיה מסייעת.

טיפולי חוץ לבוגרי מש"י

גם בוגרי מש"י המשולבים באופן מלא בבתי ספר זוכים לעזרה באמצעות תכניות טיפוליות המשפרות ומסייעות בהליך שיקומם.
בין היתר נהנים הבוגרים מאימון וטיפול בחדר כושר, השתתפות בקבוצות ריפוי בעיסוק וטיפולים בטכנולוגיה מסייעת.

תמיכה רגשית לבוגרי מש"י

בשיתוף פעולה עם השירות הפסיכולוגי בעירייה והתוכנית הלאומית,  מתאפשרת לבוגרי מש"י השתתפות בקבוצת תמיכה רגשית המודרכת ע"י פסיכולוגית מטעם השירות וכוללת מספר מפגשים בכל שנה. המפגשים מתקיימים במש"י. 

תמיכה רגשית לבוגרי מש"י

בשיתוף פעולה עם השירות הפסיכולוגי בעירייה והתוכנית הלאומית,  מתאפשרת לבוגרי מש"י השתתפות בקבוצת תמיכה רגשית המודרכת ע"י פסיכולוגית מטעם השירות וכוללת מספר מפגשים בכל שנה. המפגשים מתקיימים במש"י. 

צור קשר

מזכירות תוכנית שילוב:  גיטי gitty@meshischool.com | טל' 02-6336805