ריפוי בעיסוק בית הספר מש"י

ריפוי בעיסוק מסייע לתלמידים בטיפוח אוטונומיה ובחירה,

מטרת הפעילות בריפוי בעיסוק הוא לקדם את עצמאות התלמידים בתפקודי יום-יום , בלמידה ובפנאי, ובתנאי שעצמאות זו היא מציאותית, כרוכה במאמץ סביר, ולרצונו של התלמיד

במש"י מתמחים באיתור פתרונות יצירתיים אשר יאפשרו לתלמידים תפקוד מרבי בתחומי היום יום, הלמידה, הכתיבה, המשחק וההשתתפות בקהילה

למידה של ניידות ממונעת והתאמה של כיסאות גלגלים ממונעים מהווה תחום מרכזי בגישה הטיפולית שלנו.

לרשות הילדים כ-17 כיסאות ממונעים וקלנועיות, המותאמות ללמידה מגוונת של ניידות בתוך המבנה ומחוצה לה.

ילדי מש"י זוכים למגוון רחב של טיפולים פרטניים וקבוצתיים המכוונים להנאתם, לתפקודם ולהשתתפותם בלמידה, כתיבה, אכילה, משחק, טיפוח והיגיינה, מטבח, מחנאות, גינון ושלל תפקודי יומיום.

הצוות רואה חשיבות גדולה בהתאמה ובהנגשת הסביבה, כמקדם תפקוד והשתתפות

ריפוי בעיסוק בית הספר מש"י

ריפוי בעיסוק מסייע לתלמידים בטיפוח אוטונומיה ובחירה,

מטרת הפעילות בריפוי בעיסוק הוא לקדם את עצמאות התלמידים בתפקודי יום-יום , בלמידה ובפנאי, ובתנאי שעצמאות זו היא מציאותית, כרוכה במאמץ סביר, ולרצונו של התלמיד

במש"י מתמחים באיתור פתרונות יצירתיים אשר יאפשרו לתלמידים תפקוד מרבי בתחומי היום יום, הלמידה, הכתיבה, המשחק וההשתתפות בקהילה

למידה של ניידות ממונעת והתאמה של כיסאות גלגלים ממונעים מהווה תחום מרכזי בגישה הטיפולית שלנו.

לרשות הילדים כ-17 כיסאות ממונעים וקלנועיות, המותאמות ללמידה מגוונת של ניידות בתוך המבנה ומחוצה לה.

ילדי מש"י זוכים למגוון רחב של טיפולים פרטניים וקבוצתיים המכוונים להנאתם, לתפקודם ולהשתתפותם בלמידה, כתיבה, אכילה, משחק, טיפוח והיגיינה, מטבח, מחנאות, גינון ושלל תפקודי יומיום.

הצוות רואה חשיבות גדולה בהתאמה ובהנגשת הסביבה, כמקדם תפקוד והשתתפות

ריפוי בעיסוק בגן מש"י

מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק היא לקדם את הילדים, את עצמאותם התפקודית המרבית ולאפשר להם להשתתף בפעילויות הקשורות לחיי היום-יום במסגרת החינוכית: בגן  ובקהילה ובמסגרת הבית והסביבה הביתית. ההתערבות בריפוי בעיסוק נעשית בשיתוף עם הילד, משפחתו והצוות החינוכי והטיפולי, ורואה בהורים שותפים מלאים לבניית תוכנית טיפול ןמעורבות בה.

המרפאות בעיסוק במש"י נותנות מענה והתיחסות לתחומים אלו:

משחק- הנגשת משחק לכל ילד והתנסות במגוון משחקים התואם לגילו הכרונולוגי וההתפתחותי ,כאמצעי הנאה ותעסוקה עיקרי- כל ילד רוצה וצריך לשחק

עצמאות בתיפקודי יומיום- כולל התיחסות להלבשה, הפשטה, שימוש בשירותים, הרגלי ניקיון, אכילה .

ניידות- התאמה והתייחסות ליכולת הניידות כולל התאמת עגלה, כסא גלגלים ידני או ממונע וכן אימון בנסיעה עצמאית – במחלקה יש כיסאות גלגלים הנותנים מענה לכל גיל ויכולת של הילדים.

התאמת הסביבה החינוכית או הביתית- סייוע בתכנון הסביבה והמלצה על שינויים והתאמות במרחב הגני, כגון הושבה מותאמת, שולחן מותאם, סביבה מותאמת, הפחתת גירויים התאמות בבתי הילדים ועוד.

התיחסות לתיפקודי ידיים -בהקשרים תיפקודיים כמו ADL , הכנה לכתיבה, משחק ועוד, עם מתן מענה של הכנת אביזרים, סדים והתאמתם.

במש"י ניתן דגש על מציאת פתרונות יצירתיים המאפשרים לילדים תפקוד מרבי בתחומי היום יום, המשחק, הלמידה, וההשתתפות חברתית.

 ילדי מש"י זוכים למגוון רחב של טיפולים פרטניים זוגיים וקבוצתיים המכוונים להנאתם, לקידום תפקודם ולהשתתפותם.

ריפוי בעיסוק בגן מש"י

מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק היא לקדם את הילדים, את עצמאותם התפקודית המרבית ולאפשר להם להשתתף בפעילויות הקשורות לחיי היום-יום במסגרת החינוכית: בגן  ובקהילה ובמסגרת הבית והסביבה הביתית. ההתערבות בריפוי בעיסוק נעשית בשיתוף עם הילד, משפחתו והצוות החינוכי והטיפולי, ורואה בהורים שותפים מלאים לבניית תוכנית טיפול ןמעורבות בה.

המרפאות בעיסוק במש"י נותנות מענה והתיחסות לתחומים אלו:

משחק- הנגשת משחק לכל ילד והתנסות במגוון משחקים התואם לגילו הכרונולוגי וההתפתחותי ,כאמצעי הנאה ותעסוקה עיקרי- כל ילד רוצה וצריך לשחק

עצמאות בתיפקודי יומיום- כולל התיחסות להלבשה, הפשטה, שימוש בשירותים, הרגלי ניקיון, אכילה .

ניידות- התאמה והתייחסות ליכולת הניידות כולל התאמת עגלה, כסא גלגלים ידני או ממונע וכן אימון בנסיעה עצמאית – במחלקה יש כיסאות גלגלים הנותנים מענה לכל גיל ויכולת של הילדים.

התאמת הסביבה החינוכית או הביתית- סייוע בתכנון הסביבה והמלצה על שינויים והתאמות במרחב הגני, כגון הושבה מותאמת, שולחן מותאם, סביבה מותאמת, הפחתת גירויים התאמות בבתי הילדים ועוד.

התיחסות לתיפקודי ידיים -בהקשרים תיפקודיים כמו ADL , הכנה לכתיבה, משחק ועוד, עם מתן מענה של הכנת אביזרים, סדים והתאמתם.

במש"י ניתן דגש על מציאת פתרונות יצירתיים המאפשרים לילדים תפקוד מרבי בתחומי היום יום, המשחק, הלמידה, וההשתתפות חברתית.

 ילדי מש"י זוכים למגוון רחב של טיפולים פרטניים זוגיים וקבוצתיים המכוונים להנאתם, לקידום תפקודם ולהשתתפותם.

טכנולוגיה מסייעת בית ספר מש"י

החל משנת 2005 מובילה מש"י בהטמעה ושילוב מגוון טכנולוגיות במערך הלימוד והשיקום. 

לכל תלמיד מתבצעת הנגשה טכנולוגית אישית הכוללת: התאמת חומרה, אביזרי עזר, תוכנות והנגשת סביבת העבודה. תהליך ההתאמה מתעדכן ומלווה את הילד בהתאם להתפתחותו הפיזית והקווגנטיבית ובהתאם לחידושים הטכנולוגיים הקיימים בשוק.

מערכת הטיפולים כוללת: הערכות מקצועיות ראשוניות וחוזרות, טיפולים פרטניים וקבוצות.

המורות זוכות להדרכות קבועות אשר יאפשרו ביצוע של הטמעת התקשוב באופן המותאם למטרות הכיתה ולצרכי המורה. בבית הספר מאגר דיגיטלי רחב של חומרי למידה וכן סביבות הוראה דיגיטליות מתוקשבות.

ציוד

במש"י מתקיים שימוש אינטנסיבי של ציוד אמצעי קצה אישיים המופעלים במסגרת פרוייקט הנגשה פרטנית של משרד החינוך והבריאות (מחשבי תקשורת לילדי תת"ח), כמו כן, קיים ציוד המשמש לקבוצות, כגון אייפדים ומחשבים ניידים.

תחומי הטכנולוגיה

הקלדה וכתיבה
במחשבים ניידים: הכרות עם פקודות מעבד התמלילים Word. למידה ותרגול מדורג של הפקודות הנלמדות.
באייפדים: הכרות עם אפליקציות מגוונות של מעבדי תמלילים, התאמת מקלדות מונגשות חזותית, מילוי דפי עבודה מונגשים.  

למידה
השלמת דפי עבודה דיגיטליים, הכרות עם Power-point, בניית מצגות ולימוד הפקודות המאפיינות כלי זה.    
פנאי:
תרגול והוראה מדורגת של משחק יעיל המותאם לרמתו הקוגנטיבית של הילד באמצעות אייפדים ומחשבים ניידים. הכרות ושימוש  בכלי הדואר האלקטרוניים, תרגול ולימוד השימוש במצלמה, הכרות עם תוכנות לעריכת סרטים ושימוש בטלפונים מונגשים לשליחת הודעות ותקשורת עם בני המשפחה, המטפלים וחברי הכיתה.

טכנולגיה מסייעת גני מש"י

השימוש בטכנולוגיה בגני מש"י החל מהיום הראשון של פתיחת המוסד. התחלנו מארבע כיתות גן וכיום אנו מעניקים שירות טכנולוגי ל-10 גנים (מתוכם 3 גני חובה) ושלושה מעונות.
השירות של היחידה הטכנולוגית כולל הערכה של ילדים הזקוקים לאמצעי טכנולוגיה כמענה למשחק, עיסוק בשעות הפנאי ולמידה, מציאת פתרונות נגישות לילדים בעלי מאפיינים מוטוריים וקוגניטיביים מורכבים, טיפול בילדים הזקוקים לכלים אלה לתפקוד מגיל שנה וחצי ומעלה  והדרכה של הורים וצוות לשימוש בטכנולוגיה עם הילד.

בתהליך התאמת הטכנולוגיה לצרכי הילד ישנה התייחסות לפן התרבותי של הילד ובני משפחתו, למוקדי הטיפול שמציגים ההורים ולעמדות של הצוות הרב מקצועי תוך תאום מלא בין אנשי הצוות בנושא מטרות השימוש בטכנולוגיה ואופן יישומה בתחומים של תקשורת, משחק, למידה וכתיבה.

מקום משמעותי ניתן לקשר עם ההורים, לווי שלהם בתהליך הקבלה של הנכות הכולל 'התיידדות' עם הטכנולוגיה ומעבר למצב של שימוש מועיל ויעיל בחיי היום יום.

צוות היחידה עוסק בלמידת טכנולוגיות חדשות, פיתוח פתרונות נגישות שעדיין לא קיימים בשוק, קשר עם מפתחים לשיפור טכנולוגיות קיימות, הטמעה של השימוש בטכנולוגיה ע"י צוות רב מקצועי הכולל צוות חינוכי וטיפולי, התאמת טכנולוגיה לילדים במסגרת ההנגשה הפרטנית של משרד החינוך וסל הבריאות.

החזון שלנו הוא לספק לכל ילד את החופש לשחק וללמוד, להיות ילד שמח ופעיל המשתתף בחיים הסובבים אותו למרות המוגבלות ולהפוך את העולם למקום טוב יותר, עבור הילדים, עבור בני משפחותיהם ועבור החברה כולה.

טכנולוגיה מסייעת בתי ספר

טכנולוגיה מסייעת בית ספר מש"י

החל משנת 2005 מובילה מש"י בהטמעה ושילוב מגוון טכנולוגיות במערך הלימוד והשיקום. 

לכל תלמיד מתבצעת הנגשה טכנולוגית אישית הכוללת: התאמת חומרה, אביזרי עזר, תוכנות והנגשת סביבת העבודה. תהליך ההתאמה מתעדכן ומלווה את הילד בהתאם להתפתחותו הפיזית והקווגנטיבית ובהתאם לחידושים הטכנולוגיים הקיימים בשוק.

מערכת הטיפולים כוללת: הערכות מקצועיות ראשוניות וחוזרות, טיפולים פרטניים וקבוצות.

המורות זוכות להדרכות קבועות אשר יאפשרו ביצוע של הטמעת התקשוב באופן המותאם למטרות הכיתה ולצרכי המורה. בבית הספר מאגר דיגיטלי רחב של חומרי למידה וכן סביבות הוראה דיגיטליות מתוקשבות.

ציוד

במש"י מתקיים שימוש אינטנסיבי של ציוד אמצעי קצה אישיים המופעלים במסגרת פרוייקט הנגשה פרטנית של משרד החינוך והבריאות (מחשבי תקשורת לילדי תת"ח), כמו כן, קיים ציוד המשמש לקבוצות, כגון אייפדים ומחשבים ניידים.

תחומי הטכנולוגיה

הקלדה וכתיבה
במחשבים ניידים: הכרות עם פקודות מעבד התמלילים Word. למידה ותרגול מדורג של הפקודות הנלמדות.

באייפדים: הכרות עם אפליקציות מגוונות של מעבדי תמלילים, התאמת מקלדות מונגשות חזותית, מילוי דפי עבודה מונגשים.  

למידה
השלמת דפי עבודה דיגיטליים, הכרות עם Power-point, בניית מצגות ולימוד הפקודות המאפיינות כלי זה.    

פנאי:
תרגול והוראה מדורגת של משחק יעיל ומדורג המותאם לרמתו הקוגנטיבית של הילד באמצעות אייפדים ומחשבים ניידים. הכרות ושימוש  בכלי הדואר האלקטרוניים, תרגול ולימוד השימוש במצלמה, הכרות עם תוכנות לעריכת סרטים ושימוש בטלפונים מונגשים לשליחת הודעות ותקשורת עם בני המשפחה, המטפלים וחברי הכיתה.

טכנולוגיה מסייעת גנים

טכנולגיה מסייעת גני מש"י

השימוש בטכנולוגיה בגני מש"י החל מהיום הראשון של פתיחת המוסד. התחלנו מארבע כיתות גן וכיום אנו מעניקים שירות טכנולוגי ל-10 גנים (מתוכם 3 גני חובה) ושלושה מעונות.
השירות של היחידה הטכנולוגית כולל הערכה של ילדים הזקוקים לאמצעי טכנולוגיה כמענה למשחק, עיסוק בשעות הפנאי ולמידה, מציאת פתרונות נגישות לילדים בעלי מאפיינים מוטוריים וקוגניטיביים מורכבים, טיפול בילדים הזקוקים לכלים אלה לתפקוד מגיל שנה וחצי ומעלה  והדרכה של הורים וצוות לשימוש בטכנולוגיה עם הילד.

בתהליך התאמת הטכנולוגיה לצרכי הילד ישנה התייחסות לפן התרבותי של הילד ובני משפחתו, למוקדי הטיפול שמציגים ההורים ולעמדות של הצוות הרב מקצועי תוך תאום מלא בין אנשי הצוות בנושא מטרות השימוש בטכנולוגיה ואופן יישומה בתחומים של תקשורת, משחק, למידה וכתיבה.

מקום משמעותי ניתן לקשר עם ההורים, לווי שלהם בתהליך הקבלה של הנכות הכולל 'התיידדות' עם הטכנולוגיה ומעבר למצב של שימוש מועיל ויעיל בחיי היום יום.

צוות היחידה עוסק בלמידת טכנולוגיות חדשות, פיתוח פתרונות נגישות שעדיין לא קיימים בשוק, קשר עם מפתחים לשיפור טכנולוגיות קיימות, הטמעה של השימוש בטכנולוגיה ע"י צוות רב מקצועי הכולל צוות חינוכי וטיפולי, התאמת טכנולוגיה לילדים במסגרת ההנגשה הפרטנית של משרד החינוך וסל הבריאות.

החזון שלנו הוא לספק לכל ילד את החופש לשחק וללמוד, להיות ילד שמח ופעיל המשתתף בחיים הסובבים אותו למרות המוגבלות ולהפוך את העולם למקום טוב יותר, עבור הילדים, עבור בני משפחותיהם ועבור החברה כולה.

פיזיותרפיה

טיפולי הפיזיותרפיה הם חלק מבריאותו הכללית של הילד ונדרשת ראיה רחבת היקף ותכנון לטווח הרחוק.

הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים כוללים עבודה על מרכיבי הכושר הגופני בהתאם להמלצות המעודכנות ביותר בספרות המקצועית העולמית.

 

במרכז השיקומי מגוון רחב של מתקנים ועזרים ייעודיים המותאמים לאוכלוסייה עם לקויות מוטוריות. כחלק מהתכנית הטיפולית בבית הספר, נדרשים הילדים ליטול אחריות על השגת היעדים לצורך הגשמת מטרות הטיפול.  צוות הפיזיותרפיה בית הספר יצר תכנית משולבת בשיתוף הצוות האמון על הטיפול הרגשי, כל זאת במטרה להעלות את מודעות הילד למצבו, ולסייע לו בהתמודדות עם הנכות בחייו.

 

ילדי מש"י נהנים מציוד ייחודי הכולל מערכת קפיצים ומשקולות במערכת הבנג'י, מערכת תרגול מציאות מדומה, מסילת כושר בעלת מערכת נשיאת משקל המאפשרת לילדים עם קשיי שווי משקל לתרגל כושר גופני בהליכה, הליכון ריפטון ייחודי המסייע לילדים שאינם מסוגלים לצעוד בכוחות עצמם להתקדם למרחקים יחד עם מטפל. ילדים שאינם יכולים ללכת בכוחות עצמם מתרגלים הליכה במכשיר הארט ווקר המותאם לכל ילד באופן אישי בהתיעצות עם צוות מרפאת הארט ווקר בצפת. את תרגול ההליכה עם המכשיר מבצעים בבית הספר באופן קבוע.

לרשות הילדים מערכת ביו-פידבק המסייעת באימון המערכת האוטונומית כשהצוות מנחה את התרגול בטיפולים פרטניים.

במסגרת הטיפולים בבית ספר משי מתבצעת תכנית נשימה וויסות אוטונומי המסייעים גם בחיזוק שרירי הנשימה והפקת קול באמצעות ספרומטרים מותאמים אישית.

צוות הפיזיותרפיה במש"י מתמחה במתן טיפול מקצועי מתוך מבט כוללני ורחב.

פיזיותרפיה

טיפולי הפיזיותרפיה הם חלק מבריאותו הכללית של הילד ונדרשת ראיה רחבת היקף ותכנון לטווח הרחוק.

הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים כוללים עבודה על מרכיבי הכושר הגופני בהתאם להמלצות המעודכנות ביותר בספרות המקצועית העולמית.

 

במרכז השיקומי מגוון רחב של מתקנים ועזרים ייעודיים המותאמים לאוכלוסייה עם לקויות מוטוריות. כחלק מהתכנית הטיפולית בבית הספר, נדרשים הילדים ליטול אחריות על השגת היעדים לצורך הגשמת מטרות הטיפול.  צוות הפיזיותרפיה בית הספר יצר תכנית משולבת בשיתוף הצוות האמון על הטיפול הרגשי, כל זאת במטרה להעלות את מודעות הילד למצבו, ולסייע לו בהתמודדות עם הנכות בחייו.

 

ילדי מש"י נהנים מציוד ייחודי הכולל מערכת קפיצים ומשקולות במערכת הבנג'י, מערכת תרגול מציאות מדומה, מסילת כושר בעלת מערכת נשיאת משקל המאפשרת לילדים עם קשיי שווי משקל לתרגל כושר גופני בהליכה, הליכון ריפטון ייחודי המסייע לילדים שאינם מסוגלים לצעוד בכוחות עצמם להתקדם למרחקים יחד עם מטפל. ילדים שאינם יכולים ללכת בכוחות עצמם מתרגלים הליכה במכשיר הארט ווקר המותאם לכל ילד באופן אישי בהתיעצות עם צוות מרפאת הארט ווקר בצפת. את תרגול ההליכה עם המכשיר מבצעים בבית הספר באופן קבוע.

לרשות הילדים מערכת ביו-פידבק המסייעת באימון המערכת האוטונומית כשהצוות מנחה את התרגול בטיפולים פרטניים.

במסגרת הטיפולים בבית ספר משי מתבצעת תכנית נשימה וויסות אוטונומי המסייעים גם בחיזוק שרירי הנשימה והפקת קול באמצעות ספרומטרים מותאמים אישית.

צוות הפיזיותרפיה במש"י מתמחה במתן טיפול מקצועי מתוך מבט כוללני ורחב.

שפה, דיבור ותקשורת בבית הספר

צוות בית הספר עוסק בקידום וטיפול בילדים בתחומי השפה, הדיבור, התקשורת, החברה והפרגמטיקה.

בנוסף, הצוות עוקב ומסייע בשיקום תחומי האכילה, הבליעה והשמיעה.

צוות שפה ותקשורת ממרכז מש"י נחשב למוביל בתחום בישראל בדגש על תקשורת תומכת וחליפית. לילדים שאינם מדברים או שדיבורם איננו מובן, מונגשים ומותאמים אמצעי תקשורת שונים המאפשרים להם תקשורת בסיסית עד גבוהה עם הסביבה.

ההתאמה של אביזרי התקשורת מתייחסת לכלל יכולות הילד- קוגנטיביות, שפתיות, תקשורתיות ומוטוריות.

ההנגשה מתבצעת על ידי שילוב של טכנולוגיות מתקדמות (מערכות מיקוד מבט, מתגים, ג'ויסטיקים, מסכי מגע במחשב או באייפד ואפליקציות מובילות בשוק) לצד התאמה של אסטרטגיות תקשורתיות המאפשרות תקשורת בכל מצב.

בטיפולים הפרטניים נעשית התערבות מותאמת לילד בתחומי השפה השונים ושיפור מובנות הדיבור תוך מתן דגש על העברת המיומנות לחיי היומיום של הילד.

מלבד טיפולים פרטניים מקבלים הילדים שני טיפולים קבוצתיים בכיתה, אחת למטרות שפה והשנייה לקידום מיומנויות חברה ותקשורת.

העקרונות המלווים את הקבוצות השפתיות הם: למידה מתוך עולם התוכן והחוויה של הילדים, למידת אסטרטגיות , שימור המטרות והעברתן לזמנים נוספים במשך היום.

בשיעורי חברה מתנסים התלמידים בפעילויות חברתיות משמעותיות ואמיתיות כמו: תכנון מסיבות, יצירה משותפת, תכנון מתנה.

במסגרת הפעילויות ניתן דגש למרכיבים פרגמטיים- כללי שיח, הקשבה, קבלת החלטות, תכנון משותף, ארגון וביצוע ועוד.

טכנולוגיה-מסייעת

שפה, דיבור ותקשורת בבית הספר

צוות בית הספר עוסק בקידום וטיפול בילדים בתחומי השפה, הדיבור, התקשורת, החברה והפרגמטיקה.

בנוסף, הצוות עוקב ומסייע בשיקום תחומי האכילה, הבליעה והשמיעה.

צוות שפה ותקשורת ממרכז מש"י נחשב למוביל בתחום בישראל בדגש על תקשורת תומכת וחליפית. לילדים שאינם מדברים או שדיבורם איננו מובן, מונגשים ומותאמים אמצעי תקשורת שונים המאפשרים להם תקשורת בסיסית עד גבוהה עם הסביבה.

ההתאמה של אביזרי התקשורת מתייחסת לכלל יכולות הילד- קוגנטיביות, שפתיות, תקשורתיות ומוטוריות.

ההנגשה מתבצעת על ידי שילוב של טכנולוגיות מתקדמות (מערכות מיקוד מבט, מתגים, ג'ויסטיקים, מסכי מגע במחשב או באייפד ואפליקציות מובילות בשוק) לצד התאמה של אסטרטגיות תקשורתיות המאפשרות תקשורת בכל מצב.

בטיפולים הפרטניים נעשית התערבות מותאמת לילד בתחומי השפה השונים ושיפור מובנות הדיבור תוך מתן דגש על העברת המיומנות לחיי היומיום של הילד.

מלבד טיפולים פרטניים מקבלים הילדים שני טיפולים קבוצתיים בכיתה, אחת למטרות שפה והשנייה לקידום מיומנויות חברה ותקשורת.

העקרונות המלווים את הקבוצות השפתיות הם: למידה מתוך עולם התוכן והחוויה של הילדים,למידת אסטרטגיות, שימור המטרות והעברתן לזמנים נוספים במשך היום.

בשיעורי חברה מתנסים התלמידים בפעילויות חברתיות משמעותיות ואמיתיות כמו: תכנון מסיבות, יצירה משותפת, תכנון מתנה.

במסגרת הפעילויות ניתן דגש למרכיבים פרגמטיים- כללי שיח, הקשבה, קבלת החלטות, תכנון משותף, ארגון וביצוע ועוד.

תקשורת גנים

במעונות וגני מש"י מעניקים לכל ילד את ההזדמנות, הכלים והסביבה האופטימלית שיסייעו לו להגיע ליכולת התקשורתית והשפתית המיטבית המתאימה לו, ואשר אותה הוא מסוגל להשיג – בהתאם ליכולותיו.

לשם כך משתמשים הצוותים בכל אמצעי התקשורת הקיימים: דיבור, שפת סימנים, פלטים קוליים, סמלים בתמונות, טאבלטים בעלי לוחות תקשורת, מחשבי תקשורת ומערכות הפועלות בעזרת מיקוד מבט.

צוות הקלינאיות הפועל בגנים אחראי גם על תחום המשחק הסוציו-דרמטי, תפקודי האכילה ומעקב אחר מצב השמיעה של הילדים.

העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה צמוד עם משפחת הילד ובסנכרון מלא מול הצוות הרב-מקצועי במקום – כל זאת לטובת קידום הילדים באופן המקסימאלי.

תקשורת גנים

במעונות וגני מש"י מעניקים לכל ילד את ההזדמנות, הכלים והסביבה האופטימלית שיסייעו לו להגיע ליכולת התקשורתית והשפתית המיטבית המתאימה לו, ואשר אותה הוא מסוגל להשיג – בהתאם ליכולותיו.

לשם כך משתמשים הצוותים בכל אמצעי התקשורת הקיימים: דיבור, שפת סימנים, פלטים קוליים, סמלים בתמונות, טאבלטים בעלי לוחות תקשורת, מחשבי תקשורת ומערכות הפועלות בעזרת מיקוד מבט.

צוות הקלינאיות הפועל בגנים אחראי גם על תחום המשחק הסוציו-דרמטי, תפקודי האכילה ומעקב אחר מצב השמיעה של הילדים.

העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה צמוד עם משפחת הילד ובסנכרון מלא מול הצוות הרב-מקצועי במקום – כל זאת לטובת קידום הילדים באופן המקסימאלי.