THERA SUIT - טרה סוט - חליפות החלל לילדים

מקורה של השיטה בפיתוח של מספר חוקרים ממזרח אירופה וגרמניה. התאוריה מאחורי השיטה נבנתה על סמך הידע שנצבר בחקר האסטרונאוטים השבים מהחלל. האסטרונאוטים שחזרו חוו תופעה "מוזרה" של חולשה כללית וקושי לעבוד כנגד כח הכובד עם שובם לכדור הארץ. בזמן שהותם בחלל הם קיבלו פחות קלט תחושתי למערכת העצבים שלהם בגלל כח הכובד המופחת. הם "שכחו" את תבניות התנועה המתאימות כתוצאה מחסר זה. החוקרים נאלצו לחשוב על דרך לחדש את הקשרים העצביים החסרים ולתת מנה גדושה של קלט למערכת התחושה העמוקה על מנת שהיא תקלוט מחדש את הגרויים ותוכל לעבד אותם לתבניות תקינות של תנועה וכח שרירים מתאים.

החוקרים החלו בפיתוח חליפה מיוחדת ותכנית טיפול שתיתן מענה לצורך זה. בהנחה שילדים הסובלים מלקות מוטורית על רקע נוירולוגי מאופיינים בכח שרירים ירוד ובקושי "להתגבר" על כח הכובד, מכאן, "הושאלה" החליפה לעולם שיקום הילדים.

THERA SUIT - טרה סוט - חליפות החלל לילדים

מקורה של השיטה בפיתוח של מספר חוקרים ממזרח אירופה וגרמניה. התאוריה מאחורי השיטה נבנתה על סמך הידע שנצבר בחקר האסטרונאוטים השבים מהחלל. האסטרונאוטים שחזרו חוו תופעה "מוזרה" של חולשה כללית וקושי לעבוד כנגד כח הכובד עם שובם לכדור הארץ. בזמן שהותם בחלל הם קיבלו פחות קלט תחושתי למערכת העצבים שלהם בגלל כח הכובד המופחת. הם "שכחו" את תבניות התנועה המתאימות כתוצאה מחסר זה. החוקרים נאלצו לחשוב על דרך לחדש את הקשרים העצביים החסרים ולתת מנה גדושה של קלט למערכת התחושה העמוקה על מנת שהיא תקלוט מחדש את הגרויים ותוכל לעבד אותם לתבניות תקינות של תנועה וכח שרירים מתאים.

החוקרים החלו בפיתוח חליפה מיוחדת ותכנית טיפול שתיתן מענה לצורך זה. בהנחה שילדים הסובלים מלקות מוטורית על רקע נוירולוגי מאופיינים בכח שרירים ירוד ובקושי "להתגבר" על כח הכובד, מכאן, "הושאלה" החליפה לעולם שיקום הילדים.

החליפה כוללת אפודה, מכנסיים קצרים, מגני ברכיים ונעליים מותאמות. מרכיבים אלו מחוברים זה לזה ע"י מיתרי גומי הניתנים להתאמה בעזרת וויסות מתח הגומיה והתנגדות לתנועה.
התאוריה מאחורי הטיפול בחליפות גורסת שלבישת החליפה מחזקת את השרירים ע"י עבודה נגד – התנגדות היוצרת קלט תחושתי חזק, בנוסף מסייעת לייצוב תנוחתי ובכך מביאה לשיפור בתפקוד.

חליפת-חלל

החליפה כוללת אפודה, מכנסיים קצרים, מגני ברכיים ונעליים מותאמות. מרכיבים אלו מחוברים זה לזה ע"י מיתרי גומי הניתנים להתאמה בעזרת וויסות מתח הגומיה והתנגדות לתנועה.
התאוריה מאחורי הטיפול בחליפות גורסת שלבישת החליפה מחזקת את השרירים ע"י עבודה נגד – התנגדות היוצרת קלט תחושתי חזק, בנוסף מסייעת לייצוב תנוחתי ובכך מביאה לשיפור בתפקוד.

 

אז ככה זה עובד

מגיעים למרכז מש"י ועוברים הערכה מדוקדקת הכוללת תצפית מעמיקה על יכולותיו וקשייו המוטוריים של הילד, ניתוח הליכה מתקדם, בדיקת כח שרירים, ניתוח של היציבה ויכולות שיווי משקל ועוד.

במחשבה משותפת של ההורים, הצוות והילד (אם הוא מסוגל) נבחרות מטרות טיפול. המטרות יהיו מדידות וחלק בלתי נפרד משגרת יומו של הילד.

כמעט בכל רמת תפקוד, מהנמוכה ועד הגבוהה יש מקום לשיפור ולשאוף ליותר. לילד אחד תבחר תכנית אינטנסיבית לשיפור שליטת הראש כדי שיוכלו להאכילו ביתר קלות ולילד אחר תיבנה תכנית הכוללת קפיצה על רגל אחת למרחק או ריצת 50 מטר בקצב מתאים לבני גילו ועוד. אין תכנית אחת שדומה לחברתה ואין מתכון אחד שמתאים לכולם.

התכנית מבוססת על שיטות טיפול שהוכחו כיעילות במחקרים איכותיים.

התכנית כוללת חודש שלם בו המטופל שוהה במשך מספר שעות ביום, ארבע פעמים בשבוע במרכז הטיפולים.

התכנית כוללת עבודה של מספר צוותות בהם פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וקלינאיות תקשורת.

צור קשר

למזכירות טיפולי חוץ- חוי chavi@meshischool.com | טל' 02-6336806